ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης

«Μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής, αναπροσαρμογή τιμολογίων και ενέσεις ρευστότητας για τη ΔΕΗ»

Μερική ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής, αναπροσαρμογή των τιμολογίων του ρεύματος αλλά με ουδέτερο αποτέλεσμα