ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ MPB

Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον της Ρωσικής τράπεζας VTK – Ζημιές 3,35 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2011.

Συνολικές ζημιές ύψους 3,335 δισ. ευρώ παρουσίασε για τη χρήση του 2011 η Marfin Popular Bank. Από αυτές η μερίδα του λέοντος, περί τα 1,969 δισ. ευρώ αφορούν ζημιές από την απομείωση των ελληνικών ομολόγων. Σημειώνεται ότι ο όμιλος κατέχει ελληνικά ομόλογα ύψους 3,052 δισ. ευρώ (απομείωση 62%).

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι η τράπεζα αλλάζει ονομασία στην Κύπρο, σε Λαϊκή Τράπεζα και η διοίκηση θα εισηγηθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αλλαγή της νομικής ονομασίας του Ομίλου σε Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Επίσης, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης, ο Όμιλος επιβεβαιώνει ότι έχει ήδη γίνει δέκτης σοβαρού ενδιαφέροντος συμμετοχής από αξιόπιστους στρατηγικούς επενδυτές. Πρόκειται για την 2η σε μέγεθος τράπεζα της Ρωσίας, την VTB Group, βασικός μέτοχος της οποίας, με ποσοστό 75%, είναι η κυβέρνηση της Ρωσίας. Το συνολικό ενεργητικό της VTB φτάνει τα 160 δις. ευρώ ενώ οι καταθέσεις ξεπερνούν τα 90 δις. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Marfin Popular Bank, Μιχάλης Σαρρής έκανε λόγο για μια νέα αρχή: «Ο Όμιλος συνεχίζει να επωφελείται από έναν αριθμό σημαντικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής παρουσίας του στην κυπριακή τοπική και διεθνή τραπεζική, του εκτεταμένου διεθνούς δικτύου που συνδέει την Κύπρο με κύριες αγορές του εξωτερικού, των υγιών βάσεων της οικονομίας μας  και των προοπτικών που δημιουργεί η πρόσφατη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην χώρα μας. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την ευόδωση των σημαντικών πρωτοβουλιών και προσπαθειών που καταβάλλουμε για την προσέλκυση επενδυτών, που θα μας ανοίξει το δρόμο για να συνεισφέρουμε  ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας».

Βύθιση κερδών

Επίσης το κυπριακό συγκρότημα προχώρησε σε προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,15 δισ. ευρώ  έναντι προβλέψεων 266 εκατ. ευρώ το 2010. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος η ενίσχυση των προβλέψεων πραγματοποιείται για να θωρακιστεί η τράπεζα έναντι ενός σεναρίου παρατεταμένης παραμονής στις σημερινές αρνητικές συνθήκες. Τέλος η Marfin Popular Bank προχώρησε σε απομείωση της υπεραξίας για τις Ελληνικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ως συνέπεια των συνεχιζόμενων δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, ο Όμιλος, κατόπιν ανάθεσης σε ανεξάρτητο εξειδικευμένο οίκο, έχει αναθεωρήσει τη λογιστική υπεραξία (Goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Marfin και Λαϊκής το 2006.  Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε απομείωση ύψους 796 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2011, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας δεν επηρεάζει τα εποπτικά κεφάλαια.  Οι προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο δ’ τρίμηνο του 2011 άγγιξαν τα 868 εκατ. ευρώ και στο σύνολο του έτους 2011 τα 1.151 δις. ευρώ. Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 1,930 δις. ευρώ εκ. και καλύπτουν το 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με 46% το γ’ τρίμηνο του 2011.  Προ προβλέψεων και φορολογίας ο όμιλος πέτυχε λειτουργικά κέρδη ύψους 388 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2% και συνολικά έσοδα ύψους 1,037 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5%. Τα λειτουργικά έξοδα περίμεναν  στα ίδια επίπεδα. Οι χορηγήσεις δανείων διαμορφώθηκαν στα 24,77 δισ. ευρώ (-6,2%) ενώ οι καταθέσεις περιορίστικαν στα 20,16 δισ. ευρώ (-21%).

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.