ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα για την Εθνική Τράπεζα

Αισιόδοξος ο Τουρκολιάς για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Την πεποίθηση του ότι μπορεί να επιτευχθεί το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Αισιόδοξος ο Τουρκολιάς για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Από το βήμα της γενικής συνέλευσης της τράπεζας, ο κ. Τουρκολιάς δήλωσε ότι «με βάση τις  διαβεβαιώσεις και τα μηνύματα που έχουμε πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τον στόχο.

Επισήμανε δε, ότι στην προσπάθεια αυτή συστρατεύονται εκατοντάδες χιλιάδες παραδοσιακοί και νέοι μέτοχοι που προστέθηκαν στο δυναμικό μέσω της ανταλλαγής των μετοχών που κατείχαν στην Εurobank. Επίσης εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες, από τον μικροκαταθέτη μέχρι τον μεγάλο επενδυτή, από τον πιο μικρό δανειολήπτη και μέχρι τον πιο μεγάλο δανειακό μας πελάτη, καθώς και οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ομίλου, ανέφερε ο κ Τουρκολιάς.

 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 34,60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Αποφάσισε τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1.189.803.164 ευρώ μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία 10:1 και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) σε Ευρώ 0,30, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Επιπρόσθετα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

2. Αποφάσισε την έκδοση κατ’ εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ’ αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως 1.900 εκατ. ευρώ, όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

3. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο ποσοστό (12%) της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά (ήτοι 1.171.000.000 ευρώ) και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Επιπρόσθετα παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/2012 καθώς επίσης αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.