ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την Τρίτη η διάθεση των αδιάθετων δικαιωμάτων

Πλήρης κάλυψη και για την αύξηση της Τράπεζας Αττικής

Την Τρίτη 2 Ιουλίου συνεδριάζει το Δ.Σ. της τράπεζας για να διαθέσει τα αδιάθετα σε νέους επενδυτές.

Πλήρης κάλυψη και για την αύξηση της Τράπεζας Αττικής

Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Αττικής. Αν και οι μέτοχοι άσκησαν τα δικαιώματά τους μερικώς καθώς η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε σε ποσοστό 65% και το ομολογιακό δάνεια σε ποσοστό 54% ωστόσο όπως ανακοίνωσε η διοίκηση το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει επενδυτές τόσο για τις μετοχές όσο και τα ομόλογα οδηγεί στην πλήρη κάλυψη της αύξησης. Έτσι την Τρίτη 2 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει το Δ.Σ. της τράπεζας ώστε να αποφασίσει την διάθεση των αδιάθετων δικαιωμάτων σε νέους επενδυτές.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε εφαρμογή της απόφασης 27/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα εξής, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών(ΑΜΚ) και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) (αποφάσεις της Αʼ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013 και της από 2.4.2013 Ιδιαίτερης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων):

Α. ΑΜΚ

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

Β. ΜΟΔ

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.

Για κάθε εξέλιξη που αφορά τα παραπάνω, η Attica Bank θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

 

1 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.