ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Να επανέλθει η παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια

Το δικηγορικό σώμα τόσο μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, όσο και μέσω των εκπροσώπων του στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης πρότεινε ή αποδέχθηκε ρυθμίσεις που καθιστούν σαφές ακόμα και στον πιο κακόπιστο ότι θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των πολιτών, αποκρούοντας κάθε έννοια κακώς νοούμενης συντεχνιακής αντίληψης.
Με το σχέδιο του Νέου Κώδικα Δικηγόρων, όπως έγινε δεκτό από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ άλλων, ενισχύεται η αμεροληψία και η διαφάνεια στον πειθαρχικό έλεγχο των δικηγόρων, αυξάνεται η προθεσμία έγερσης της αγωγής κακοδικίας, αναμορφώνεται η διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και, εν γένει, ενισχύεται ο θεσμικός ρόλος του Δικηγόρου, των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
Στο ίδιο πλαίσιο, διεκδικήσαμε εξαρχής: 1) την επανακατοχύρωση του δικαιώματος των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα σε ελάχιστη αμοιβή, 2) τη διατήρηση της αναλογικότητας μεταξύ εισφορών – κρατήσεων και δικηγορικής αμοιβής και 3) την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων στα συμβόλαια.
Ήδη, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Αθανασίου αποδέχθηκε εν μέρει τις θέσεις μας ως προς τα δύο πρώτα ζητήματα, καταθέτοντας σχετικές τροπολογίες, σύμφωνα με τις οποίες αφενός οι πάγιες μηνιαίες αποδοχές του δικηγόρου για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του δεν μπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων και αφετέρου τα πάγια ποσά προκαταβολής εισφορών – κρατήσεων θα αναπροσαρμόζονται με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας, μετά από γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ιδίως σε περίπτωση (ανάλογης) αύξησης των προβλεπόμενων αμοιβών ή μετά από σχετική αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων.
Ως προς το τρίτο ζήτημα, ελπίζουμε να γίνει κατανοητό το αυτονόητο: η κατάργηση της παράστασης στα συμβόλαια θέτει σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών, με πωλήσεις ακινήτων από μη κυρίους ή με νομικά και πραγματικά ελαττώματα άγνωστα στους αγοραστές, που θα οδηγήσουν σε μακροχρόνιους και πολυέξοδους δικαστικούς αγώνες, ενώ, συγχρόνως, ενθαρρύνει τις «άτυπες» παραστάσεις και τη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα τη μείωση των δημοσίων εσόδων, χωρίς απολύτως κανένα όφελος για τους πολίτες. Ως εκ τούτου, ο δικηγορικός κόσμος της χώρας ζητεί την άμεση επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια, προτού οι συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο από την κατάργησή της καταστούν μη αναστρέψιμες…

*  Ο Γιάννης Π. Αδαμόπουλος είναι Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.