ΕΛΛΑΔΑ

Εντός 45 ή 75 ημερών

Σε ποιους χορηγεί προσωρινή σύνταξη ο ΟΑΕΕ

Χωρίς προσωρινή σύνταξη μένουν όσοι οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ. Αναλυτικά, τι ορίζει η εγκύκλιος του Οργανισμού.

 

Σε ποιους χορηγεί προσωρινή σύνταξη ο ΟΑΕΕ

O OAEE μέσω εγκυκλίου σχετικά με την χορήγηση προσωρινής σύνταξης υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να απονεμηθεί προσωρινή σύνταξη εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται - συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων - ποσό μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.

Εάν το ποσό της οφειλής δεν περνά τις 20.000 ευρώ, τότε δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού χρεών με το 25% της προσωρινής σύνταξης. Σε αυτό το ποσό θα μπορούν να συνυπολογίσουν οι ασφαλισμένοι και το κόστος από την αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο ο Οργανισμός αναφέρεται στη δυνατότητα προσωρινής σύνταξης, στο 80% της κανονικής, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που συνταξιοδοτούνται με αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, ή κάνουν διακοπή επαγγέλματος, χωρίς να έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά παράλληλα με την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης.

Τι ορίζει η εγκύκλιος

1) Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης μετά την αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση 

Συνταξιοδότηση με χρόνο ΟΑΕΕ: Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 45 ημερών από την αναγνώριση.

Συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση: Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 75 ημερών από την αναγνώριση.

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές ή οποιαδήποτε άλλη αιτία: Όπως είναι γνωστό, προσωρινή σύνταξη δεν απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται - συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων - ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για Παλαιούς ασφαλισμένους) ή των Νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Επομένως, όπου με τον συνυπολογισμό του οφειλόμενου από αναγνώριση ποσού προκύπτει συνολικό ποσό οφειλής μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, το αίτημα προσωρινής σύνταξης θα απορρίπτεται.

Μάλιστα, το αίτημα θα απορρίπτεται ακόμη κι αν ο ασφαλισμένος καταβάλλει μέρος της οφειλής  μετά από την αίτηση συνταξιοδότησης,  έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου ορίου. Και αυτό, γιατί στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το ανώτατο όριο οφειλής εξετάζεται κατά τη υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Αντίθετα, ενδεχόμενη πλήρης εξόφληση των εισφορών από αναγνώριση – ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – επιτρέπει την απονομή προσωρινής σύνταξης αφού κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.

2)Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης μετά την διακοπή επαγγέλματος και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών

Μετά την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών - δηλαδή εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της ενυπόγραφης ενημέρωσης του ασφαλισμένου – ο ΟΑΕΕ προβαίνει σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 45 ή 75 ημερών, η οποία όπως είναι εύλογο, αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και όχι από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.