ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργική Απόφαση

Αλλαγές για τις δεύτερες ειδικότητες εκπαιδευτικών

Με Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε, τροποποιούνται τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας, σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αλλαγές για τις δεύτερες ειδικότητες εκπαιδευτικών

Η Υπουργική Απόφαση, που βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές:

- Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας αφορά στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.

- Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

- Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο, όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.