ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στο έντυπο Ε1

Τα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων - Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους

Πολλοί φορολογούμενοι θα πληρώσουν ακριβά τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων τους, αφού η επιφάνεια τους θα προστεθεί στα τεκμήρια διαβίωσης.

Τα μυστικά των φορολογικών δηλώσεων - Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους

Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως να φουσκώσει το εκκαθαριστικό της εφορίας και να πληρώσουν πρόσθετους φόρους. Δηλαδή όσοι δεν καλύψουν τα τεκμήρια από το δηλωθέν εισόδημα θα φορολογηθούν με βάσει την περιουσιακή τους κατάσταση (ακίνητα, πισίνες, αυτοκίνητα κ.λ.π.).

Αρκετοί θα είναι και οι φορολογούμενοι που θα πληρώσουν περισσότερους φόρους δεδομένου ότι έχουν καταργηθεί οι περισσότερες φοροαπαλλαγές. Φέτος οι τόκοι των καταθέσεων θα δηλωθούν από το πρώτο ευρώ και όχι όπως πέρυσι που δηλώθηκαν οι τόκοι άνω των 250 ευρώ.

Ιδιαίτερα προσεχτικοί θα πρέπει να είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και να συμπληρώσουν σωστά τους κωδικούς (017-018) που περιλαμβάνονται στον πίνακα με τα πληροφοριακά στοιχεία. Και αυτό διότι θα εξαιρεθούν για πέντε χρόνια από το τέλος επιτηδεύματος ενώ θα φορολογηθούν με μικρότερους συντελεστές.

Πίνακας 2
1. Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012 στον οποίο οι μισθωτοί έπρεπε να δηλώσουν αν «πήραν στεγαστικό επίδομα» αφού πλέον δεν υπάρχει η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας.
2. Καταργήθηκε ο κωδικός 015-016 το οποίο συμπλήρωναν οι μισθωτοί που κατοικούν σε παραμεθόρια περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική έκπτωση φόρου.
3. Καταργήθηκε ο κωδικός 017-018 ο οποίος αφορούσε όσους είχαν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Πλέον όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση με εξαίρεση όσους θεωρούνται προστατευόμενη μέλη (φοιτητές κλπ).
4. Καταργήθηκε ο κωδικός 021-022 που συμπλήρωνα όσοι είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
5. Καταργήθηκε ο κωδικός 010. Δεν ζητείται πλέον από τους φορολογούμενους να σημειώσουν τη σχετική ένδειξη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση που παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών.
6. Προστίθεται καινούργιος κωδικός 017-018 ο οποίος συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Για νέες ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου και για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Δηλαδή για το κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 13% για τα επόμενα 40.000 ευρώ εισοδήματος επιβάλλεται συντελεστής 26% και το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 33%. Σε αυτή την κατηγορία φορολογουμένων, δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε χρόνια.

Πίνακας 3

7. Αντικαθίσταται το περιεχόμενο του κωδικού 001-002 που συμπληρώνουν όσοι δικαιούνται μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω. Πέρυσι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι όσοι δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2.000 ευρώ ενώ φέτος έχουν μείωση φόρου 200 ευρώ.
8. Καταργήθηκαν οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς για τα προστατευόμενα τέκνα τους. Πλέον το μόνο που θα απαιτείται είναι η συμπλήρωση του πίνακα 9 με τα ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ.

Πίνακας 4

9. Προστίθεται κωδικός 307- 308 όπου δηλώνεται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι» και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και έχουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
- Έχουν έως τρεις εργοδότες (φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα). Εφόσον οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα εργοδότη. Από το εισόδημά τους αφαιρούνται μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές και δεν αναγνωρίζεται καμία άλλη δαπάνη.
10. Προστίθεται κωδικός 309- 310 στον οποίο θα «φακελώνονται» όσοι παρέχουν εργασία με εργόσημο.
11. Νέος κωδικός 311-312 αφορά για όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και αυτασφαλίζονται. Μέσω των κωδικών αυτών θα γίνουν διασταυρώσεις για τον εντοπισμό «μαύρης» εργασίας στην οικοδομή.
12. Προστίθεται κωδικός 343- 344 ο οποίος αναφέρει: «Εισόδημα των περιπτώσεων 1,2,3,4,5,6,7 (σ.σ είναι τα εισοδήματα που θεωρείται ότι αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία) για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
13. Απαλείφθηκε ο κωδικός 403-404 καθώς καταργήθηκε η επιχειρηματική αμοιβή.
14. Καταργήθηκαν οι κωδικοί 415- 416 όπου δηλωνόντουσαν οι ζημιές προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.

Πίνακας 5

15. Στον πίνακα 5 του τεκμηρίου της κατοικίας προστίθενται δύο νέοι κωδικοί: 231 και 234 τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους με το νόμο 4178/2013. Συγκεκριμένα θα δηλωθούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που νομιμοποιήθηκαν αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. Με την αναγραφή των συγκεκριμένων χώρων πολλοί ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να πιαστούν στην «παγίδα» του τεκμηρίου διαβίωσης καθώς προκύπτει υψηλότερο τεκμήριο για τις κατοικίες.
16. Προστέθηκαν κωδικοί 709 (για τον υπόχρεο) και 710 (της συζύγου) στους οποίους θα πρέπει να δηλωθούν τα ποσοστά που κατέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης σε αεροσκάφη, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης και ανεμόπτερα.

Πίνακας 6

17. Προστέθηκε κωδικός 653- 654 στους οποίους δηλώνονταν τα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.
18. Νέοι κωδικοί 667-678 στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης. Σημειώνεται ότι και στα ποσά των τόκων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές από 1% έως 4%.
19. Στον κωδικό 433- 434 δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους τόκους καταθέσεων.
20. Μπορεί να καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας ή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη όμως οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για τα ενοίκια που πληρώνουν. Με βάση τα στοιχεία αυτά η ΓΓΠΣ θα διασταυρώσει τα ποσά που δηλώνουν οι ενοικιαστές με τα εισοδήματα από ενοίκια που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να εντοπίσει όσου κρύβουν τα πραγματικά εισοδήματα που αποκτούν. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το ενοίκιο που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, στο εσωτερικό, απλώς άλλαξαν θέση και από τον πίνακα 7 του Ε1 μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.
Πίνακας 7

21. Καταργήθηκε ο κωδικός 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Πλέον οι εισφορές θα δηλώνονται μόνο στο νέο έντυπο Ε3.
22. Καταργήθηκε ο κωδικός 063- 064 που αφορούσε τους τόκους στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας. Αντίστοιχα καταργείται ο κωδικός κωδικοί 069 -070 όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων. Οι κωδικοί καταργούνται γιατί καταργήθηκε η έκπτωση φόρου.
23. Καταργήθηκε ο κωδικός 073- 074 με τα ασφάλιστρα ζωής αφού και αυτή η έκπτωση φόρου καταργήθηκε.
24. Καταργήθηκε ο κωδικός 039- 040 για τις δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων. Ούτε αυτή η έκπτωση ισχύει.
25. Καταργήθηκε ο κωδικός 037- 038 για τη δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων.
26. Καταργήθηκε ο κωδικός 084 - 085 για τα δίδακτρα σε φροντιστήρια. Οι αποδείξεις από τα φροντιστήρια «μετράνε» στο καλάθι των αποδείξεων για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Πίνακας 8
27. Προστίθεται κωδικός 345- 346 για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα των μισθωτών που αμείβονται με «μπλοκάκι».
28. Προστίθεται κωδικός 347-348 για το φόρο που παρακρατήθηκε στο εισόδημα των μισθωτών με «μπλοκάκι».
29. Νέος κωδικός 349-350 για το ποσό ειδικής εισφοράς που παρακρατήθηκε για μισθωτούς με «μπλοκάκι».
Πίνακας 9
30. Ζητείται πλέον και ο ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Ετσι, προστίθενται οι κωδικοί 861-864.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.