ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικό βήμα προόδου

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα χωρίς να προκαλεί στρέβλωση των κανόνων ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αναφέρει ότι: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου της Eurobank συνάδει με τους κανόνες κρατικής βοήθειας της Ε.Ε. Το πλάνο θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα χωρίς να προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό».

Ο αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού Επίτροπος Χοακίν Αλμούνια δήλωσε: «Η αναδιάρθρωση της Eurobank είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε σήμερα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της τράπεζας και διασφαλίζει ότι θα είναι επαρκώς ισχυρή για να στηρίξει την ανάκαμψη στην Ελλάδα παρέχοντας πιστώσεις στην πραγματική οικονομία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε μία σειρά συνολικών μέτρων που καλύπτουν την αναδιάρθρωση τόσο των δραστηριοτήτων της Eurobank όσο και της πιστωτικής πολιτικής του ομίλου.

Στη βάση του σχεδίου, η Κομισιόν έχει εγκρίνει σύμφωνα με τους κανόνες κρατικής βοήθειας της Ε.Ε. την βοήθεια αναδιάρθρωσης που δόθηκε από την Ελλάδα στη Eurobank, συμπεριλαμβανομένης της ανακεφαλαιοποίησής της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το 2012 και το 2013 καθώς και του ρόλου στήριξης στην αύξηση κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Κομισιόν επίσης ενέκρινε την απόκτηση της Νέας Proton Bank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, των οποίων η ενοποίηση με την Eurobank θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του ομίλου χωρίς στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι όσον αφορά την αύξηση του τρέχοντος κεφαλαίου της Eurobank, το οποίο στηρίζεται από το ΕΤΧΣ, η τιμή εγγραφής των νέων μετοχών καθορίστηκε με βάση τις δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις της εύλογης αξίας της τράπεζας.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η υπερβολικά μεγάλη μείωση των συμμετοχών του ΕΤΧΣ, το οποίο κατέχει περισσότερο από το 90% της Eurobank από την ανακεφαλαιοποίηση του 2013.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ΕΤΧΣ πρέπει να καταβάλει σημαντικά κεφάλαια στο πλαίσιο της τρέχουσας ανακεφαλαιοποίησης, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να μειώσει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας. Η δέσμευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να βγάλει απόφαση πριν οριστικοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου.

Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι δυσκολίες της Eurobank δεν οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου, αλλά στην κρίση του δημόσιου χρέους και στη παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που άρχισε το 2008. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμφώνησε η μείωση των δραστηριοτήτων να είναι λιγότερο σημαντική απ’ ό, τι για άλλες υποθέσεις αναδιάρθρωσης που είχε εγκρίνει στο παρελθόν, κυρίως στην εγχώρια αγορά, στην οποία η Επιτροπή δέχθηκε να μην μειώσει η τράπεζα τον ισολογισμό της κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης.

Κατά την Επιτροπή, τα φιλόδοξα μέτρα αναδιάρθρωσης και διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμοστούν, όπως η μείωση των διεθνών δραστηριοτήτων και των παρεπόμενων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, η συνεισφορά μετόχων και πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης ή η αναδιάρθρωση εμπορικών πράξεων στην Ελλάδα, παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που προκύπτουν από τις κρατικές ενισχύσεις και διασφαλίζουν ότι η τράπεζα και οι ιδιοκτήτες της συμβάλλουν επαρκώς στο κόστος της αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.