ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Πως μπορεί να μειωθεί η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την πρόσβαση των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος στον λιγνίτη και το νερό, μέσα από τις δημοπρασίες του 25% με 30% της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Πρόταση, που θα οδηγήσει σε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Και αυτό, γιατί οι ιδιωτικές εταιρίες που κατέχουν άδεια πώλησης ρεύματος θα αγοράζουν με βάση την τιμή αγοράς -η οποία θα καθοριστεί έπειτα από τον κοστολογικό έλεγχο της ΔΕΗ (ολοκληρώνεται σύντομα)- ενέργεια που παράγεται από τις λιγντικές και υδροηλεκτρικές μονάδες και στη συνέχεια διαμορφώνοντας τα δικά τους τιμολόγια θα πουλάνε στους καταναλωτές ρεύμα σε τιμές ανταγωνιστικές σε σχέση με τη ΔΕΗ. Το μοντέλο ΝΟΜΕ εφαρμόζεται και στη Γαλλία για την πρόσβαση των ανταγωνιστών της EDF στην πυρηνική ενέργεια.

Οι σημαντικότερες προτεινόμενες από τη ΡΑΕ ρυθμίσεις είναι:

• Σε πρώτη φάση, η λειτουργία της προθεσμιακής αγοράς οργανώνεται κάτω από αυστηρά ρυθμιστική παρέμβαση.

• Επιβάλλεται στη ΔΕΗ υποχρέωση διάθεσης προθεσμιακών προϊόντων κάλυψης εγχώριου φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας.

• Τα προθεσμιακά προϊόντα θα διατίθενται μέσω ρυθμιζόμενης διαδικασίας δημοπρασιών, και θα αντιστοιχούν σε ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ σε ποσοστό 25-30% της συνολικής ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

• Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχουν οι κάτοχοι άδειας προμήθειας, εκτός της ΔΕΗ, αποκλειστικά για εξυπηρέτηση εγχώριου φορτίου.

• Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) θα προ-υπολογίζει, στη βάση συντελεστών που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, τα δικαιώματα σε προθεσμιακά προϊόντα που αντιστοιχούν σε κάθε προμηθευτή. Οι συντελεστές θα διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, λαμβάνοντας υπ' όψη τα χαρακτηριστικά τους (καμπύλη και συντελεστή φορτίου, μέγεθος, κ.λπ.).

• Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης (εξάσκηση δικαιώματος) προθεσμιακών προϊόντων μέχρι ενός ανώτατου ορίου, το οποίο θα καθορίζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα που θα υπολογίζει ο ΛΑΓΗΕ για κάθε προμηθευτή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πελατειακής βάσης που αυτός εξυπηρετεί.

• Προβλέπεται η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς για την πώληση των προθεσμιακών προϊόντων.

• Για την αποφυγή κερδοσκοπικών συμπεριφορών, η τιμή μεταπώλησης στη δευτερογενή αγορά ορίζεται ίση με την τιμή αγοράς των προθεσμιακών προϊόντων.

• Κατά τη διενέργεια των εκκαθαρίσεων της προ-ημερήσιας αγοράς, ο ΛΑΓΗΕ θα αφαιρεί τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε δικαιώματα προμηθευτών σε προθεσμιακά προϊόντα, καθώς η εκκαθάριση των ποσοτήτων αυτών θα πραγματοποιείται πλέον διακριτά, στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της προθεσμιακής αγοράς, και θα υλοποιεί την εκκαθάριση ΗΕΠ για τις υπόλοιπες ποσότητες.

• Δεν επηρεάζεται ο μηχανισμός εκκαθάρισης αποκλίσεων και λοιπών χρεώσεων του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να αφορά το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας για κάθε συμμετέχοντα.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.