ΕΛΛΑΔΑ

Προϋποθέσεις-δικαιολογητικά

ΟΑΕΔ: Πως δίνεται το οικογενειακό επίδομα

Τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τις σχετικές διευκρινίσεις για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος 2014 από τον Ο.Α.Ε.Δ. περιλαμβάνει απόφαση του Οργανισμού.

Το 2014 είναι το τελευταίο έτος καταβολής του οικογενειακού επιδόματος από τον Ο.Α.Ε.Δ., τα δε ανά κατηγορία ποσά του συγκεκριμένου επιδόματος μειώνονται στο μισό των χορηγουμένων κατά το έτος 2013.

H ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος τρέχοντος έτους είναι οι εξής:

14-07-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω

01-09-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά

01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:

(α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/1983).

(Εξυπακούεται ότι δεν χορηγείται επίδομα παιδιών στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, οι οποίοι βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, δικαιούνται από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών).

(β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012).

(γ) Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού (αρθ. 1 παρ.2 4075/2012).

Τα ποσά

Αριθμός παιδιών Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Ετήσιο ποσό με το επίδομα 3ου παιδιού
1 4,11 49,32 66,9
2 12,32 147,84 165,42
3 27,73 332,76 350,34
4 33,69 404,28 421,86
5 39,34 472,08 489,66
6 44,99 539,88 557,46
7 50,64 607,68 625,26
8 56,28 675,36 692,94
9 61,93 743,16 760,74
10 67,58 810,96 828,54
11 73,23 878,76 896,34
12 78,88 946,56 964,14
13 84,53 1014,36 1031,94
14 90,18 1082,16 1099,74

Διαβάστε την απόφαση και δείτε υποδείγματα

Κατεβάστε το PDF

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.