ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη διετία 2009-2011

Οι 100 σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου

Τις 100 πιο σημαντικές μόνο μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου τη διετία 2009-2011 καταγράφουν σε ένα σημείωμα στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, θυμίζοντας τέσσερα χρόνια μετά ότι μεταρρυθμιστικό έργο υπήρξε. Απλά διεκόπη.

Από το εννεασέλιδο σημείωμα προκύπτει αβίαστα ότι ως πρωθυπουργός τότε, ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου προώθησε σειρά αλλαγών από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το κράτος, ως την οικονομία, την εργασία, την παιδεία, την αγροτική πολιτική, το περιβάλλον κ.ο.κ.

Δείτε εδώ, κωδικοποιημένες τις 100 σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου:

ΟΙ 100 (ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2009- 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 • Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείς ουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, διαφάνεια στις αποφάσεις και πάταξη της σπατάλης στο Δημόσιο.
 • Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 2 δις € (από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις € το 2011= μείωση 22 %).
 • Καταργήθηκαν όλες οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπές που είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.
 • Εφαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open gov) για να πάψει η αντιμετώπιση του ως λάφυρο από την Κυβέρνηση .

ΚΡΑΤΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αναμορφώθηκε το σύστημα προσλήψεων και υπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, τόσο των μόνιμων όσο και των συμβασιούχων.
 • Εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθε απόφαση οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου με την υποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαδίκτυο.
 • Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δικαιολογητικά, να προμηθεύονται πιστοποιητικά, να πληρώνουν φόρους, παράβολα κλπ.
 • Έγινε για πρώτη φορά απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών από το Δημόσιο.
 • Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σε Διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).
 • Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 30 % περίπου.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 • Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο «πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.
 • Καθιερώθηκε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την κατάθεση κάθε νομοσχεδίου και το σύστημα των δύο αναγνώσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
 • Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών την τελευταία στιγμή.
 • Συστάθηκε Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στην Βουλή.
 • Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των οικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στη Βουλή, (το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους).
 • Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή για την παρακολούθηση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Περιορίσθηκε το εύρος του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας και θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτει μόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων και του λειτουργήματος του ως Βουλευτή.
 • Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευση και στο διαδίκτυο των δηλώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.
 • Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.
 • Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.
 • Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος.
 • Καταργήθηκε, έναντι των ελεγκτικών αρχών, το τραπεζικό απόρρητο.
 • Καθιερώθηκε ο έλεγχος, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, της νομιμότητας των καταθέσεων που μεταφέρονται στο εξωτερικό.
 • Θεσμοθετήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή η Στατιστική Υπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα των στοιχείων.
 • Έγινε απογραφή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκαν οι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχέδιο «Καλλικράτης».
 • Θεμελιώθηκε η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιφέρειες.
 • Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό.
 • Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειν αλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης που εξασφάλισε τα πρώτα 110 δις €, σώζοντας την χώρα από την χρεωκοπία.
 • Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις €.
 • Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 την συμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις € με παράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος ως το
 • Πετύχαμε την ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011 με την διαγραφή 105 δις € από το Δημόσιο Χρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.
 • Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίου, με μεγάλες θυσίες των πολιτών βέβαια.
 • Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από 36 δις € ( 15,7 % του ΑΕΠ) το 2009, σε 24 δις  € ( 10,6% του ΑΕΠ) το 2010, με εξασφάλιση της περαιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για να επιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος.
 • Μεταρρυθμίσθηκε το ασφαλιστικό σύστημα για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 €.
 • Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέας, με την κατάργηση/συγχώνευση 77 φορέων του Δημοσίου.
 • Δημιουργήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.
 • Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών με κοινές μετοχές.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών» επαγγελμάτων.
 • Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) με διακομματική συναίνεση, το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.
 • Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
 • Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.
 • Ψηφίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζική απλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων.
 • Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η «δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
 • Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων (fast track).
 • Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης νέων, το Start Up Greece.
 • Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση του τουρισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 • Αναμορφώθηκε το Ασφαλιστικό Σύστημα που οδηγούνταν σε κατάρρευση.
 • Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).
 • Δημιουργήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Πληρωμής Συντάξεων που μαζί με την απογραφή εντόπισε δεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.
 • Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που οδήγησε σε μείωση κατά 33 % της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που είχε φθάσει στα 5 δις € το
 • Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 • Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών.
 • Εφαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για στήριξη της απασχόλησης:
 • Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους
 • Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη
 • Γυναίκες
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας
 • Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης
 • Προγράμματα ΟΤΑ για απασχόληση των ανέργων σε τεχνικά έργα
 • Καθιερώθηκε το μέτρο της Κάρτας Εργασίας σε τομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

ΥΓΕΙΑ

 • Εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους.
 • Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.
 • Έγινε αναμόρφωση συστήματος προμηθειών με διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
 • Έγινε μείωση φαρμακευτικής δαπάνης με γενική ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων, έκδοση θετικού καταλόγου, ηλεκτρονική δημοπρασία, γενόσημα κ.λ.π.
 • Έγινε απελευθέρωση επαγγέλματος φαρμακοποιών.
 • Εξαλείφθηκε η λίστα αναμονής για χορήγηση μεθαδόνης.

ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
 • Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροφορικής ως μάθημα από την Α' Δημοτικού στα πολυπληθέστερα σχολεία.
 • Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.
 • Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».
 • Καταργήθηκαν οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ και έγινε η αντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικής διάκρισης υποψηφίων από ευπαθείς οικογένειες.
 • Ψηφίσθηκε ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ (Αύγουστος 2011) με την ψήφο των 4/5 των βουλευτών. Ο Νόμος καθιέρωσε:
 • Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων
 • Ουσιαστική εκπροσώπηση φοιτητών χωρίς συνδιοίκηση
 • Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στις εκλογές των ΑΕΙ
 • Τέλος στο άσυλο της παρανομίας
 • Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραφής των φοιτητών κάθε εξάμηνο
 • Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών
 • Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές
 • Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή
 • Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκπαιδευτικού υλικού (παραδόσεις- σημειώσεις)
 • Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς
 • Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνια, με βαρύτητα της άποψης των φοιτητών τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Ψηφίσθηκε νόμος για το Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων.
 • Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Ψηφίσθηκε νόμος για το Πράσινο Ταμείο και την κύρωση Δασικών Χαρτών.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την προστασία της Βιοποικιλότητας.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση.
 • Καθιερώθηκε νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, με κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιών και η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούς μελετητές.
 • Με νόμο ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την επιτάχυνση ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, με το οποίο οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληρώνουν φθηνότερα το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ψηφίσθηκε νόμος για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυο Μεταφοράς Υδρογονανθράκων, με στόχο την έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 • Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίας επιλογής των ανώτατων Δικαστικών από την εκτελεστική εξουσία, με εισαγωγή του θεσμού ακρόασης των υποψηφίων από το Κοινοβούλιο (Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).
 • Το 2011 ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκαση πράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.
 • Δημιουργήθηκε (Νόμος 3932/2011) η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
 • Ψηφίσθηκε ο νόμος, που προβλέπει το Σύνταγμα, για την διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων.
 • Ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

 • Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμους, ευρισκόμενους στη χώρα, μετανάστες να αποκτούν με αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια και διευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών (της Β’ γενιάς) που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των (νόμιμων) μεταναστών γονέων τους.
 • Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους νόμιμους μετανάστες και ομογενείς, στις δημοτικές εκλογές.

16 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. Κενό γράμμα όσα γράφονται από ψεύτες σαν τον Παπανδρέου και τον γλοιώδη ρουφιάνο Δημοσθένη Μπόγδη. Εκείνο που έκανε με επιτυχία ο Τζέφρι Παπανδρέου είναι ότι έφερε στην Ελλάδα το πρώτο Εθνοκτόνομνημόνιο των Μασόνων του ΔΝΤ, ψήφισε τον νόμο για την Ελληνική ιθαγένεια στους λαθρομετανάστες, ξεπούλησε τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας βάζοντας την στα κερδοσκοπικά παιχνίδια των Διεθνών Αγορών, έστειλε μετανάστες στο εξωτερικό μόνιμα και για πάντα μισό εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες, αντικαθιστώντας τους με ισλαμιστές κακοποιούς λαθρομετανάστες. Εκτέλεσε κατά γράμμα τις εντολές των Αμερικανών αφεντικών του και αυτά που χρόνια επιζητούσε για την χώρα μας η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ρουφιάνε Μπόγδη, σκουλήκι, κάνε το όπως ο Βέλλιος για να ξεβρωμίσει ο τόπος. Γουρούνι!

 2. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία η υπενθύμιση του έργου που έχει γίνει, κάτι που έπρεπε να γίνεται συνεχώς, αλλά δυστυχώς τα μεγάλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ( με ελάχιστες εξαιρέσεις) το «ξέχασαν» και η επικαιρότητα είχε καλυφθεί από τα οποια αρνητικά υπήρξαν, με τα γνωστά αποτελέσματα..,
  Ακόμη και η δήλωση»λεφτά υπάρχουν….» που ήταν ΚΟΛΑΦΟΣ κατά των ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ πέρασε αρνητικά!!!!!
  Προς γνώση και συμμόρφωση όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου.
  Και πάλι μπράβο.

 3. Το σημαντικοτεροκαι ιδιαίτερα αποδοτικό μέτρο στην οικονομία της Υγιας ήταν η δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών για τίς προμήθειες των νοσοκομείων καθώς και ή δημιουργία των ΚΕΝ στις χρεώσεις νοσηλιων, και είναι παράληψη που δεν τα αναφέρεται

 4. Λ.Σ 13:30 10/12/2017

  Φανταζεστε ποσα τρωκτικα του δημοσιου κι οχι μονον εχασαν την κουταλα απο μια και μονο μεταρρυθμιση?Την ηλεκτρ/κη συνταγογραφηση π.χ,απ»οπου το κρατος εξοικονομησε 2,5 δις ευρω?Κατανοητο το μισος τους κατα του Γ.Παπανδρεου.Υπαρχουν βεβαια κι αλλοι ,χωρις ιδιον οφελος ,που τον μισουν θανασιμα.Ειτε απο αγνοια του εργου του ,ειτε λογο μπολικης χα’ι’βανοσκονης που τους ποτισαν τα μμε.

 5. Δυστηχως οι Ελληνες ειμαστε ενας αυτοκαταστροφικος λαος Βζουμε πρωτα την τσεπη μας και μετα την χωρα μας Αν η κυβερνηση ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ εξαντλουσε την τετραετια πιστευω ακραδαντα οτι θα ειμαστε στην θεση της τουρκιας της ιρλανδιας και της πορτογαλιας που βγηκανε απο το μνημονιο Το εγκλημα που εκανε ο βενιζελος και η παρεα του να ανατρεψουν την κυβερνηση του 44% στηριζωντας τον Σαμαρα θα το πληρωνουμε για χρονια

 6. ΓΠ 21:03 14/11/2017

  Για το πόσο ξέρουμε να κρίνουμε και να επιβραβεύουμε, φάνηκε και στις εκλογές στις 12/11/17. Υπουργοί οι οποίοι τόλμησαν και άφησαν έργο πήραν 3,5 και 2,5%

 7. Διάβασα αρκετά αρνητικά σχόλια. Το άρθρο είναι συγκεκριμένο φίλες και φίλοι και μιλάει για ενέργειες της κυβέρνησης Παπανδρέου και μου γεννιέται το ερώτημα, καλά μπορεί να είστε ανενημέρωτοι αλλά τουλάχιστον ξέρετε να διαβάζετε; Και ξέρετε γιατί απορώ, γιατί το παραπάνω άρθρο αναφέρεται σε αποδεδειγμένα έργα και μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε μόλις δύο χρόνια…

 8. O κάθε πικραμένος η ευχαριστημένος. λέει την θετική η αρνητική άποψή του. Επειδή τα ζητήματα και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν είναι πολλά,θα ήταν φρόνημο να αναμένουμε τον χρόνο πρίν ρίξουμε τον λίθο του αναθέματος στον οποιοδήποτε η τον επαινέσουμε.Με τα μέχρι τώρα στοιχεία το λάθος του ΓΑΠ ήταν η μή προσφυγή του άμεσα στις εκλογές

 9. O άνθρωπος δεν μπορεί. Γιατί του γράφετε ότι έχει δημιουργήσει το Ελληνικο κράτος. Εχει ένα μεγάλο προσόν ότι λέγεται ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Τίποτα μα τίποτα άλλο. Πολλοί μα πάρα πολλοί αν είχαν αυτό το προσόν θα ήταν πολύ καλύτεροί του, Εύχομαι ο ιστορικός του μέλλοντος να του δώσει πολλά ελαφρυντικά.

  • ΓΠ 21:12 14/11/2017

   Αν πράγματι το προσόν του ήταν μόνο το όνομα, θα συνέχιζε να διοικεί το ΠΑΣΟΚ όπως το βλέπουμε με τους Καραμανλήδες. Εδώ έχουμε μια ξεχωριστή περίπτωση. Ένας άνθρωπος να αναγνωρίζεται από όλον τον πλανήτη, περισσότερο από κάθε άλλον Έλληνα πολιτικό αλλά στη χώρα του να θεωρείται το λιγωτερο αφελής. Μήπως πρέπει να κουνήσουμε λίγο το κεφάλι μας.

 10. Σαμαράς & Τσίπρας, ΕΝΟΧΟΙ πολιτικά & ηθικά , προπαγανδίζοντας & υποδαυλίζοντας ΒΙΑ & ΑΝΟΜΙΑ την ΚΡΙΣΙΜΟΤΑΤΗ 2ετία 2010-2011, ΕΝΑΡΞΗΣ προγράμματος Δημοσιονομικού Ελέγχου της Δημοσιονομικής Ακολασίας Καραμανλή 2004-2009.
  Κοινός τους ΣΤΟΧΟΣ, ΦΥΣΙΚΑ η ΕΞΟΥΣΙΑ, με ΕΡΓΑΛΕΙΟ τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Ομάδων Πληθυσμού (που τους στήριξαν διαδοχικά & τους δύο, απλά με διαφορετική ποσοστιαία σύνθεση), Κρατικοδίαιτης Ελλ. Οικον. Ελίτ & ισχυρών πολυπληθών Συντεχνιών Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα.
  Αυτός που ΠΡΌΤΑΣΣΕ το 2009, το «ή ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ή ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ», ήταν & είναι Ο Εχθρός .

 11. dgoulas 13:34 03/08/2015

  Είναι πολύ νωρίς , για τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ μιλάω, να παραδεχτούν το λάθος τους. Τώρα αντιδρούν σαν τα μωρά . Ο υπόλοιπος λαός τι φταίει με τις ανοησίες τους. Περίμεναν ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ και τρέξανε να πιάσουν θέση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. ΝΒ 10:55 03/08/2015

  Αν σήμερα ,
  ήταν κυβέρνηση του Πασόκ με τον Γ. Παπανδρέου,
  θα είμαστε καλλίτερα ή , χειρότερα???
  Γράφει ο Ν Βράχος

  Γνωρίζει πολύ καλά ο Έλληνας πλέον, ότι το πρόγραμμα εθνικής αποφλοίωσης [[Μέρκελ -Σαμαρά-Βενιζέλου ]] που ψηφίστηκε, δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό λογικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα οικονομικής αναδιάρθρωσης Παπανδρέου, που λογικά και με πολύ προσεκτικά βήματα, προσκαλούσε τους Έλληνες να σώσουμε την πατρίδα μας, όπως εμφαίνεται στα προγράμματα ένα και δύο, με οποία επετεύχθη το οικονομικό θαύμα της μείωσης του ελλείμματος κατά 5% του ΑΕΠ σε ένα χρόνο.
  Το κόστος-επιβάρυνσης των πολιτών, ήταν 4Δις Ευρώ.

  *Δεν έχει καμιά σχέση, με τα βάρβαρα και πολλαπλά μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα, ύστερα από τρία χρόνια υπονόμευσης , πολιτικής αλητείας και διαπλοκής, για την αποπομπή του Γιώργου Παπανδρέου, με την αρχική προσπάθεια διάσωσης και τον τρόπο επιβάρυνσης των κατοίκων αλλά και με τον τρόπο σύλληψη της φοροδιαφυγής, της εφαρμογής Ευνομίας, της Ισοτιμίας, της Ισονομίας, της κοινωνικής προστασίας, της Εθνικής προστασίας και παρουσίας, η νέα απόπειρα ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ που ψηφίστηκε από τη βουλή, και αποτελεί αντίγραφο των εντολών που πήραν από τη Μέρκελ .
  Αυτών των εντολών που ο Γιώργος Παπανδρέου ΑΡΝΗΘΗΚΕ να αποδεχθεί και να εφαρμόσει για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

  *Σήμερα ο λαός μας πληρώνει τη δίχρονη επίθεση των υστερόβουλων ελλήνων(;) πολιτικάντηδων, εις βάρος της Ελλάδας, της οικονομίας, της εθνικής μας υπόστασης με βασική επιδίωξη, την εκτέλεση της εντολής που είχαν πάρει για απομάκρυνση του Γ. Παπανδρέου από την εξουσία. Ο δημοκρατικός μας λαός, αντιλαμβάνεται τη πραγματική επιδείνωση και κατάσταση της χώρας και, όπως και στις εκλογές τιμωρεί τους επίορκους συκοφάντες και αρνείται να υπακούσει στα κελεύσματά τους , τώρα που άρχισαν να ‘’τρώγονται’’ μεταξύ τους.

  Ποιος αμφισβητεί πλέον το δίκιο του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, το αγώνα που έκανε να υψώσει το ανάστημά του και να αγωνιστεί για τη σωτηρία της Ελλάδας? Ποιος πλέον αμφισβητεί το πόσο πιο ήρεμα, πιο μαλακά, πιο ανώδυνα θα είχαμε αντιμετωπίσει με επιτυχία, όλα όσα σήμερα μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και το μέλλον δυσοίωνο για εμάς και τα παιδιά μας.
  Ποιοι μας ξεσήκωσαν εναντίον του υποσχόμενοι ‘’Παραδείσους και ρύζι’’? Γιατί αφού όλα με τον Γιώργο ήταν λάθος, όπως μας έλεγαν , σήμερα αγωνίζονται να εφαρμόσουν, ένα μέρος από αυτά που είχε αποφασίσει? Γιατί ξεπουλάνε την πατρίδα μας?
  Εμείς σαν κράτος πως θα ζήσουμε ? Με τι πόρους? Σε ποια χώρα? Κι όμως ξεπουλήσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, που είχε το θάρρος και τον ανδρισμό να πεί το νέο ΟΧΙ στους ‘’αιρετούς φασίστες’’ ΜΕΡΚΟΖΥ της κεντρικής και όχι μόνο νεοφασιστικής Ευρώπης!
  Τον διώξαμε γιατί ήταν ο ΜΟΝΟΣ που μιλούσε για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με ταυτόχρονη εκχώρηση κοινών μετοχών για εξασφάλιση του Ελληνικού λαού. Και κανείς δεν μιλά σήμερα για το έγκλημα που διεπράχθη όταν ‘’έδιωξαν’’ τον Παπανδρέου.
  Τον διώξανε γιατί ήταν ο μόνος που επέβαλε πρόστιμα ύψους 1,2 ΔΙΣ ευρώ στο Λάτση και τον Βαρδινογιάννη για την λαθροδιακίνηση πετρελαίου, και σήμερα ο δουλοπρεπής Σαμαράς τα… χαρίζει, αφού τον κρατάνε και τον ‘’συντηρούν’’ …ενημερωτικά !
  Τον διώξανε γιατί ΑΡΝΗΘΗΚΕ να ‘’συντηρήσει’’ την χρόνια διαπλοκή των ΜΜΕ και των νταβατζήδων που τα ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ !!
  Το διώξαμε γιατί μας είπε την ΑΛΗΘΕΙΑ ! και φέραμε στη θέση του ότι το χειρότερο θα μπορούσε να μας τύχει. Δύο απόκληρους της κοινωνικής ευαισθησίας , δύο αδίστακτους βρικόλακες της εξουσίας, δύο προικοθήρες της παρανομίας, δύο εμπόρους πατριδοκαπηλίας.
  Υπάρχει κανείς σήμερα , που να έχει αντίρρηση ότι, με βάση το αποτέλεσμα του 2010 και τα μέτρα της εποχής εκείνης, θα είχαμε ΗΔΗ!!! βγει στις αγορές χωρίς την ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ ??? Μήπως πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας???
  Μήπως πρέπει να δώσουμε ξανά την ευκαιρία στον Γιώργο,
  να σώσουμε τα παιδιά μας??

 13. νβ 10:37 03/08/2015

  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ…
  Γράφει ο Ν Βράχος
  Κάθε μέρα που περνά, είναι και μια αποκάλυψη, σε όλα όσα υπέστη ο Γ. Παπανδρέου, από τη επάρατη πολιτική κλίκα, όταν αποφάσισε πως η Ελλάδα πρέπει να σωθεί. Όταν αποφάσισε να μπει μπροστά , πιστεύοντας ότι ο πολιτικός κόσμος τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της κυβέρνησης, θα βοηθούσε, θα συμπαραστεκόταν , θα ακολουθούσε ώστε όλοι οι Έλληνες με μια φωνή σε μια ενιαία μοναδική ιστορική απόφαση να κάνουνε, ότι δεν έγινε στα προηγούμενα χρόνια.
  Κι όμως όλοι πρόδωσαν τον Έλληνα πρωθυπουργό του43%, για να του ΚΛΕΨΟΥΝ τη θέση. Αυτός όμως έμεινε ακλόνητος στη θέση του μέχρι που εχθροί και ΒΡΟΥΤΟΙ τον πρόδωσαν και τον ανέτρεψαν.
  Παρέλαβε μια χώρα ΗΔΗ χρεοκοπημένη με ένα δημόσιο χρέος 350 δις ευρώ, με ένα έλλειμμα 36 δις .ευρώ ή 16 % του ΑΕΠ , με ένα χρέος –διαφορά εμπορικού ισοζυγίου, που υπερέβαινε τα 24 Δις ευρώ.
  Με 865.000 χιλιάδες ΑΧΡΗΣΤΕΣ κομματικές προσλήψεις, και ΜΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ μοναδική στην ιστορία της πατρίδας μας. ΜΕ ένα παγκόσμιο σύστημα που ΑΡΝΙΟΤΑΝ μονολεκτικά να μας δανείσει, κι όταν το ‘’έκανε’’ τα επιτόκια δανεισμού ήταν σκέτος θάνατος !!!
  Κι όμως ο πρωθυπουργός του 44%, δεν λιποτάχτησε. Δεν προσέφυγε σε εκλογές που θα ΕΣΩΖΑΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ, αλλά θα οδηγούσαν τη χώρα σε ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ!

 14. Ο Γιώργος δείχνει για μία ακόμη φορά

  τι θα πει πολιτικός με όραμα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της πραγματικής δημοκρατίας. Λοιδορήθηκε και χλευάστηκε όσο κανένας άλλος πολιτικός, απαντάει όμως πάντοτε με αξιοπρέπεια και με επιχειρήματα ακόμα και στους υβριστές του. Στάθηκε μόνος του στην πιο δύσκολη στιγμή και έπραξε το πατριωτικό του καθήκον. Άξιος συνεχιστής της οικογενειακής του παράδοσης, του Γέρου, του Ανδρέα, ο φυσικός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης. Πολιτικός με διεθνή αναγνώριση και σεβασμό, η Ιστορία ήδη τον δικαιώνει.
  Η χώρα αυτή όμως, έχει δείξει ότι τις κρίσιμες στιγμές της Ιστορίας της κάνει τις λάθος επιλογές.
  Ο λαός μας ακόμη »υπνωτισμένος» από συκοφαντίες, χαφιεδισμό, παραπληροφόρηση και εμφυλιοπολεμικές ‘’παραστάσεις’,’ βρίσκεται στο σταυροδρόμι της απόγνωσης, της άγνοιας, της δυστυχίας, της απελπισίας και αγωνιά για την λήψη των αποφάσεων, χωρίς να γνωρίζει ΑΚΟΜΗ τι πρέπει να κάνει.
  Ποιος είναι άραγε ο ορισμός και ο δρόμος της δημοκρατίας, της αλήθειας, της ΗΘΙΚΗΣ του μέλλοντος των παιδιών μας?

  Τα συμφέροντα μεγάλα και ο λαός μας αδύναμος και παραπληροφορημένος, γίνεται πειραματόζωο της άθλιας διαπλοκής. Τι άλλο θέλει για να αντιδράσει στις παγίδες στο ξεπούλημα και στα ψέματα?

 15. O,τι δεν εγινε σε εκατο (100) χρονια,εγινε σε ενα χρονο.Αυτο κριθηκε απο Σαμαρα και Τσιπρα ως εγκλημα!!!

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.