ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Γραφειοκρατία και Διαφθορά εμποδίζουν την Ανάπτυξη

Την ανάπτυξη στη χώρα μας την εμποδίζουν συνήθως οι πολιτικές των κυβερνήσεων και η δημόσια διοίκηση με τη γραφειοκρατία, τον κρατικό συντεχνιακό συνδικαλισμό και τη συνακόλουθη διαφθορά. Οι κυβερνήσεις, επειδή προτιμούν να παραχωρούν ακριβά προνόμια σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες και τάξεις με αντάλλαγμα την ψήφο τους. Η δημόσια διοίκηση επειδή υπονομεύει και τα ψήγματα μεταρρυθμίσεων που προωθούν λίγες φωτισμένες κυβερνήσεις.

Σήμερα, η Αρχή Πληρωμών του κράτους πληρώνει πάνω από 706.000 υπαλλήλους. Από αυτούς στη Δημόσια Διοίκηση υπηρετούν 660.000 τακτικοί και έκτακτοι υπάλληλοι και στα διάφορα νομικά πρόσωπα 47.218 τακτικοί κι έκτακτοι υπάλληλοι. Με διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ κλπ) έχουν προσληφθεί γύρω στους 110.000 υπάλληλοι, ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι έχουν προσληφθεί με ρουσφέτι!

Πρόκειται για τον κομματικό στρατό των κομμάτων που έχουν περάσει μετά το 1981 από την κυβέρνηση της χώρας. Συνήθως πρόκειται για πρόσωπα που δεν είχαν καμία δεξιότητα, ικανότητα και γνώση του αντικειμένου που κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Οι λίγοι που απέκτησαν δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις του αντικειμένου τους το έμαθαν στην υπηρεσία, δηλαδή στου κασίδη το κεφάλι. Οι υπόλοιποι ασχολούνται μόνο με τον συντεχνιακό συνδικαλισμό και τις υπερωρίες, αργίες, ασθένειες και οδοιπορικά που δεν έκαναν αλλά θα εισπράξουν, αυξάνοντας αδικαιολογήτως τα εισοδήματά τους. Ένα άλλο μεγάλο μέρος υπαλλήλων χτυπά μόνο την κάρτα το πρωί και μετά εξαφανίζεται στα καφενεία ή σε ιδιωτικές δουλειές.
Μια άλλη συνέπεια του τρόπου που διαμορφώθηκε το προσωπικό του ελληνικού κράτους είναι η αντίσταση σε κάθε αλλαγή των θεσμών και σε κάθε ιδιωτικοποίηση, επειδή φοβούνται μη χάσουν τα προνόμιά τους. Στην πραγματικότητα, με πρόσχημα «τα ασημικά του κράτους» ή την αντίσταση «στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές» έχουν επιβάλει την ιδιωτικοποίηση και την οικειοποίηση μεγάλων τομέων του ελληνικού κράτους. Δηλαδή έχουν ιδιοποιηθεί τομείς και δραστηριότητες του Δημοσίου και τους εκμεταλλεύονται για λογαριασμό τους, ατομικό ή συλλογικό. Γι’ αυτό αντιδρά στις νομοθετημένες ιδιωτικοποιήσεις.

Ένα άλλο σύμπτωμα του μεγάλου κράτους είναι η πολυνομία. Από το 1974 έως το 2015 η ελληνική Βουλή ψήφισε 4.100 νόμους με άπειρες φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διατάξεις με τροπολογίες, εξαιρέσεις και ρυθμίσεις που πέρασαν νύχτα. Επιπλέον οι ελληνικές κυβερνήσεις δημοσίευσαν και 115.000 Π.Δ. και υπουργικές αποφάσεις, χώρια οι εγκύκλιοι. Ένα παράδειγμα για τους φορολογικούς νόμους: oι ΗΠΑ, που έχουν σήμερα πάνω από 320 εκατομμύρια κατοίκους, μέσα σε 240 χρόνια ( από το 1776 έως το 2019) ψήφισαν μόνο 10 νόμους για τη φορολογία. Η Ελλάδα μέσα σε 42 χρόνια (από το 1974 έως το 2015) ψήφισε 250 νόμους για τη φορολογία. Έτσι δημιουργήθηκε ένα φορολογικό σύστημα γραβιέρα, με το οποίο πληρώνουν φόρους μόνον οι μισοί Έλληνες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κι εξαιρούνται όλοι οι άλλοι, δηλαδή οι «λοιποί φορολογούμενοι»: έμποροι, αγρότες, βιοτέχνες, γιατροί, δικηγόροι, εργολάβοι κλπ.

Η μεταρρύθμιση και η ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης κι εν γένει του κράτους προϋποθέτει γενική και απόλυτη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, χωρίς αιτήσεις, πρωτόκολλα παραλαβής και τη λοιπή άχρηστη και διεφθαρμένη γραφειοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό:
* τα υπουργεία και οι εποπτευμένοι οργανισμοί θα αποκτήσουν οργανογράμματα κατάλληλα για τον επιτελικό τους ρόλο με πολύ περιορισμένο προσωπικό. Γιατί τα υπουργεία πρέπει να γίνουν επιτελεία που θα καθοδηγούν την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Η ρυθμιστική τους παρέμβαση θα συρρικνωθεί μέχρι εξαφανίσεως.

* Η νομοθετική δραστηριότητα θα περιοριστεί. Οι πολύπλοκοι νόμοι, τροπολογίες, εγκύκλιοι και τα ρέστα θα απλοποιηθούν με νέους νόμους που θα αντικαθιστούν δεκάδες και εκατοντάδες παλιούς. Για παράδειγμα, οι 16 νόμοι για τα φαρμακεία που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια θα αντικατασταθούν από ένα νόμο, με ένα άρθρο και μια παράγραφο που θα λέει: φαρμακείο μπορεί να ιδρύσει ο οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε αρκεί να έχει επικεφαλής επιστήμονα φαρμακοποιό ως ο νόμος ορίζει!

* Οι υπάλληλοι του κράτους θα περιοριστούν κάτω από 400.000. Μπορεί να απολυθούν αμέσως 100.000 από αυτούς που διορίστηκαν με ρουσφέτι από την κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή και δώθε. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να γίνουν άλλες περικοπές για τα δημοσιονομικά, αφού έτσι θα εξοικονομηθούν πάνω από 3δισ. ευρώ το χρόνο. Οι επαφές των πολιτών με το κράτος θα γίνονται μέσω των ΚΕΠ που θα ιδρυθούν σε όλα τα υπουργεία, περιφέρειες, δήμους και ΔΕΚΟ.
Η δημόσια διοίκηση αν εφαρμοστούν αυτές ή ανάλογες μεταρρυθμίσεις θα μετατραπεί σ΄ έναν ευέλικτο και δυναμικό μηχανισμό που θα σπρώχνει τη χώρα μπροστά, στην πρόοδο και στην ανάπτυξη, έχοντας βέβαια και την ανάλογη καθοδήγηση και πολιτική από την κυβέρνηση.

Η επέκταση των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη και στην Παιδεία, στις επιχειρήσεις και την καινοτομία θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ελληνικές και ξένες επενδύσεις με νέα κεφάλαια και τεχνολογία που θα δυναμώσουν την οικονομία, θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, αλλά και δορυφορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσανατολισμένες στις εξαγωγές.

Τι εμποδίζει μιαν αριστερή κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνθήκες κρίσης τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην οικονομία;
Προφανώς η άγνοια και τα κολλήματά της. Κυρίως όμως το κομματικό ένστικτο που νιώθει ότι ο μόνος χώρος απ΄ όπου μπορεί να ελπίζει να λάβει ψήφους είναι το κράτος και οι υπάλληλοί του. Γι' αυτό υπερασπίζει λυσσασμένα τα προνόμιά τους. Ένα παράδειγμα: Ο πρώτος μισθός που παίρνει ένας υπάλληλος στοιχειώδους εκπαίδευσης (Δημοτικό) είναι 780 ευρώ. Ο βασικός μισθός υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα (ακόμη και με πτυχίο ΑΕΙ) είναι 510,95 ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση των αγραμμάτων από το Δημόσιο γίνεται για έναν μονάχα λόγο: για την ψηφοθηρία. Κι έτσι η Αριστερά μετατρέπεται σε παλαιοκομματική, οπισθοδρομική κι αντιδραστική Δεξιά. Δηλαδή Άκρα Δεξιά σαν τους ΑΝΕΛ…

*Ο Θάνος Παπαδόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.