ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Η ανόθευτη ερμηνεία της απλής αναλογικής και η εργαλειακή της αντιμετώπιση

Ο νόμος 4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, (πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»), που τροποποιεί τον νόμο 3852/2010 για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης (πρόγραμμα «Καλλικράτης»), εισαγάγει, μεταξύ άλλων, την απλή αναλογική, υποχρεώνοντας τον άμεσα εκλεγμένο δήμαρχο σε συνεργασίες με παρατάξεις της μειοψηφίας, καθώς καθίσταται αδύνατη η διοίκηση του δήμου στην περίπτωση που η δημοτική αρχή δεν συγκεντρώσει το 50% +1 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
Η ως άνω συλλογιστική είναι εσφαλμένη καθώς στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υφίσταται η θεσμική διαδικασία της «ψήφου εμπιστοσύνης» ή της «πρότασης δυσπιστίας», δηλαδή κοινοβουλευτικών διαδικασιών που μπορούν οδηγήσουν στη διάλυση του εκλεγμένου σώματος και στην προκήρυξη νέων εκλογών, εφόσον η κυβέρνηση δεν απολαύει της εμπιστοσύνης του σώματος αυτού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στον δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης η δημοτική αρχή για μια περίοδο είχε χάσει τη «δεδηλωμένη», καθώς διέθετε λιγότερους από τους μισούς συμβούλους του δημοτικού συμβουλίου και, τυπικά τουλάχιστον, διοικούσε τον δήμο.
Επίσης, είναι λάθος να αντιλαμβάνεται κανείς την εφαρμογή της απλής αναλογικής αποκλειστικά και μόνο εργαλειακά, δηλαδή ως ένα μέσο θεσμικής συνδιαλλαγής μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.
Η απλή αναλογική επιχειρεί να «μπολιάσει» την τοπική αυτοδιοίκηση, και εν γένει το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, με την ιδέα της συναίνεσης. Η συναίνεση έγκειται στη μετάβαση από το ισχύον έως τώρα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα σε ένα «μεταπλειοψηφικό»-συναινετικό εκλογικό σύστημα, έτσι όπως αυτό αποτυπώθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, με την επιλογή των προέδρων των ανεξαρτήτων αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και άλλες διαδικασίες που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες.
Η ουσιαστική συναίνεση και συνεργασία αποτυπώνεται, όταν η δημοτική αρχή έχει την απόλυτη πλειοψηφία, διαφορετικά περιοριζόμαστε στην τυπική-αριθμητική συναίνεση, που αποκτά μόνο συμβολικό περιεχόμενο και δεν έχει πραγματική σημασία και προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι στον δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, αλλά και σε άλλους δήμους, ως εκδήλωση της έλλειψης συναίνεσης και συνεργασίας μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, εμφανίζεται η αδυναμία ανάδειξης του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, δηλαδή ενός θεσμικού οργάνου που προέβλεψε ο νόμος 3852/2010, θέτοντας ως προϋπόθεση για την εκλογή του την επίτευξη συναίνεσης των 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης, ως αδυναμία συναίνεσης και συνεργασίας εκ μέρους της πλειοψηφίας μπορεί να εκληφθεί και ο τρόπος ορισμού των μελών των ΝΠΔΔ του δήμου, όσον αφορά τον αριθμό εκπροσώπησης των παρατάξεων της μειοψηφίας.
Οι πολίτες είναι εκείνοι που έχουν τον τελικό λόγο και αποφασίζουν ποιος θα διοικήσει τον δήμο, ψηφίζοντας τον δήμαρχο και τους δημοτικούς του συμβούλους. Με άλλα λόγια, «όποιος έφυγε από την πόρτα δεν μπορεί να μπει από το παράθυρο στον δήμο». Η πλειοψηφία διοικεί και η μειοψηφία ελέγχει, προτείνει και κρίνει. Δεν νοείται ρυθμιστής της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και εν τοις πράγμασι «veto player» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι οι παρατάξεις οι οποίες εκφράζουν τις θέσεις μικρότερου τμήματος του τοπικού εκλογικού σώματος και όχι η παράταξη της οποίας το πρόγραμμα χαίρει της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης εντός της τοπικής κοινωνίας.
Ως εκ τούτου, αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι ο προεκλογικός αυτοδιοικητικός διάλογος θα πρέπει να γίνει με προγραμματικούς όρους, με όρους που η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει και όχι με συγκυριακές στρατηγικές για ενδεχόμενα σενάρια που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο προγραμματικό λόγο και πρέπει να αποτρέψουμε τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου επί τη βάσει ευκαιριακών και εύθραυστων συμμαχιών.

Μάριος Ψυχάλης
Υποψήφιος Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.