ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Γιατί η ΝΔ δεν περιλαμβάνει ρήτρα ποσοστού πρόσβασης για την εγχώρια παραγωγική βάση, τη νεανική επιχειρηματικότητα και εργασία στο ταμείο ανάκαμψης;

Η πολύπλευρη κρίση και τα αδιέξοδα που δημιουργεί η νεοφιλελεύθερη  διαχείριση της,  επισπεύδουν παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διεργασίες προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος των πολιτικών που την τροφοδοτούν  και διευρύνουν τις  κοινωνικές ανισότητες.

    Η Αμερική του Μπάιντεν επενδύει ήδη πάνω από 2,5 τρισ. γι’ αυτό το σκοπό.

    Η Ευρώπη  με τα 750 δις υπολείπεται . Είναι όμως μια θετική αφετηρία προκειμένου οι χώρες μέλη με τα αλλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα να σχεδιάσουν την επανεκκίνηση των οικονομιών.

   Συγκριτικά όμως, με βάση τους σύγχρονους παγκόσμιους ανταγωνισμούς που επιταχύνουν παραγωγικά μοντέλα  πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού με κοινωνική ανθεκτικότητα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται δειλό, ίσως και ανεπαρκές.

   2. Στην Ελλάδα από το ταμείο ανάκαμψης θα εισρεύσουν  για τα επόμενα 5 χρόνια 32 δισ., ποσό σημαντικό που στην πράξη θα αθροιστεί και με αλλά προγράμματα της ίδιας περιόδου πχ ΚΑΠ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ κτλ 

   Τα προηγούμενα καθιστούν προφανές πως μπορεί να υπάρξει οικονομική βάση για επανεκκίνηση και της ελληνικής οικονομίας.

   Ευκαιρία αλλά και κίνδυνος, ανάλογα με αυτούς που θα έχουν στην πράξη πρόσβαση στους πόρους για τις Προγραμματικές ενότητες που δεσμευτικά θέτει το Ταμείο.

    Γιατί είναι  θέμα σχεδιασμού της κάθε κυβέρνησης σε ποιους θα δίνει πρόσβαση στην πράσινη ανάπτυξη ,τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την διαχείριση των κοινωνικών αγαθών (πχ υγεία παιδεία, ασφάλιση κτλ).

    Με ποιους λοιπόν και για ποιους προτείνει η ΝΔ να γίνει αυτό

  Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πως η ΝΔ μονομερώς και χωρίς διάλογο ανακοίνωσε ένα σχέδιο που στην πράξη εκχωρεί τα κριτήρια χρηματοδοτικής πρόσβασης για τις τρεις θεματικές ενότητες  σε μεγάλες ολιγοπωλιακά οικονομικά  κέντρα και αυτό συνθλίβει συνθλίβει την εγχώρια παραγωγή.

  Καμία δεσμευτική ρήτρα για πρόνοιες πρόσβασης στην εγχώρια νεανική επιχειρηματικότητα και εργασία.

Και όχι μόνο

Με τα προαπαιτούμενα που επιχειρεί να νομοθετήσει αντικαθιστά την κερδοφορία από την κερδοσκοπία! Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς όταν:

 Απαντά στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων με εργασιακό και ασφαλιστικό μεσαίωνα, αντί για κίνητρα στην ποιότητα, ή τη συνέργεια για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής βάσης κτλ.

  Στο καθολικό αίτημα της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων  ανοίγει  την κερκόπορτα  ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών αγαθών της υγείας, παιδείας, ασφάλισης με όχημα συμπράξεις τύπου ΣΔΙΤ  κτλ    

   Τα κριτήρια πρόσβασης στους πόρους για  την  πράσινη  μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ευνοούν ή όχι μονομερώς εξωχώρια σχήματα η πλατφόρμες; Σε ποια κέντρα εκχωρούνται στρατηγικοί για τη χώρα τομείς των δικτύων και με ποιες επιπτώσεις;

   Έτσι όμως στραγγαλίζονται οι πλέον των 800.000 μικρομεσαίες  επιχειρήσεις. Διογκώνεται η ανεργία, καταστρέφεται την εγχώρια παραγωγή.

    Ολοκληρώθηκε και ο Απρίλης που ήταν ο χρόνος κατάθεσης του σχεδίου και δεν έχει αρθρωθεί ακόμα, έστω και συμβολικά, πρόταση με δεσμευτικά ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγικής βάσης.

   Αναφέρομαι στα κριτήρια ένταξης στις θεματικές ενότητες του ταμείου! Καμία Τραπεζική στήριξη στο αναγκαίο κεφάλαιο συμμετοχής, στα χρέη, στη ρευστότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

    3. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση πως το μεγάλο μέρος των πόρων θα διατεθεί μέσω των υφιστάμενων τραπεζών.

 Αλήθεια τι ποσοστό από την Μικρομεσαία  επιχειρηματικότητα, τον αγροτοδιατροφικό τομέα κτλ. είχαν πρόσβαση μέχρι τώρα; Λιγότερο από 5%.

 Γιατί τώρα θα ανταποκριθούν οι συστημικές τράπεζες όταν η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα θέτει ως προϋπόθεση μεταξύ των άλλων να έχει  η ΜΜΕπιχείρηση κεφάλαιο συμμετοχής τουλάχιστον στο 20%του προγράμματος… 

  Δυστυχώς η ΝΔ επιδιώκει μέσω της «αυτορρύθμισης» να προσφέρει ρουσφέτι στους ισχυρούς και ημέτερους μερίδια αγοράς για ολιγοπωλιακές δραστηριότητες με θύματα την μείωση του ανταγωνισμού 

Ρητορικά ερωτήματα:

  Γι’ αυτό δεν υπάρχει ρήτρα ποσοστού εγχώριας συμμετοχής στην παραγωγή πράσινης ενέργειας ή ψηφιακού μετασχηματισμού και άρσης των ανισοτήτων;

Ρήτρες που η Γερμανία πρόβλεψε για τη παραγωγική βάση της χώρας της…

  Γι’ αυτό προσπερνά όχι μόνο πρωτοβουλίες αναπροσανατολισμού των χρηματοδοτήσεων των συστημικών τραπεζών αλλά το κυριότερο αρνείται την ενεργοποίηση της κρατικής αναπτυξιακής  τράπεζας  όπως τόλμησαν άλλες χώρες του Νότου πχ Πορτογαλία;

 4.Τα προηγούμενα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου!

 Είναι ανάγκη να διεκδικηθεί ένα άλλο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

 Και αυτό προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους που μεταξύ των άλλων θα αφορούν:

-την παραγωγική ανασυγκρότηση με ένταξη στο ταμείο ανάκαμψης των ΜΜΕπιχειρήσεων στοχεύοντας στην ενίσχυση, αναβάθμιση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας! 

-την δημιουργία ταμείου νεανικής επιχειρηματικότητας και εργασίας. Με περίοδο χάριτος και διαγραφής ποσοστού του χρέους όταν επιτυχώς ολοκληρωθεί. Κίνητρο που εφαρμόζουν χώρες για την στήριξη και ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγικής βάσης και την επιστροφή των νέων από το εξωτερικό 

-την ενεργοποίηση κ αναβάθμιση της αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και την αλλαγή των τραπεζικών κριτηρίων για την ένταξη στα προγράμματα των ΜΜΕ, των αγροτών και των συγκριτικών τομέων της ελληνικής οικονομίας

Και όχι μόνο.

  Με στόχο την άρση των γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων επιβάλλεται περιφερειακή, τομεακή και τοπική διάσταση σ όλα τα προγράμματα με δεσμεύσεις minimum ποσοστού πρόσβασης στους αντίστοιχους πόρους.

– Στρατηγική τόνωσης της προσφοράς και της ζήτησης με αναγνώριση της εργασίας ως συντελεστή της ανάπτυξης, με ενίσχυση υποδομών των κοινωνικών αγαθών υγείας παιδείας, ασφάλισης κτλ 

5. Καθίσταται  προφανές ότι οι πόροι για επανεκκίνηση υπάρχουν.

Η Ελλάδα έχει λόγους να σπάσει τον φαύλο κύκλο της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της κρίσης. 

 Και αυτό μπορεί να γίνει με πολιτική αλλαγή, με προοδευτική διακυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τον Αλ. Τσίπρα καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση το εναλλακτικό σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης με αξιόπιστο τρόπο. Ας διεκδικήσουμε δημοκρατικά την εφαρμογή του.

   *Μέλος ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.