ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Να επανέλθει η παράσταση των  δικηγόρων στα συμβόλαια

Να επανέλθει η παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια

Το δικηγορικό σώμα τόσο μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, όσο και μέσω των εκπροσώπων του στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης πρότεινε ή αποδέχθηκε ρυθμίσεις που καθιστούν σαφές ακόμα