ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Η φωτιά αυτή, ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο

Η φωτιά αυτή, ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο

Εν πρώτοις να εκφράσουμε τα βαθειά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Συλλυπητήρια σε οικογένειες με πολλαπλά κτυπήματα, ανθρωπίνων απωλειών και συνακόλουθα με απανωτές υλικές και συναισθηματικές απώλειες και ζημίες. Και δυστυχώς, στο Ελληνικό κράτος, τα ακολουθούντα αρχικά δευτερεύοντα,

Τουρκικές εκλογές και Τουρκική προκλητικότητα

Τουρκικές εκλογές και Τουρκική προκλητικότητα

Ο Ερντογάν, αποφάσισε προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, την 24η Ιουνίου 2018, ελπίζοντας, σε μια νέας μορφής πολιτειακή του αναβάθμιση. Η περίοδος και ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, σε