ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνταγματική σοφία…

Συνταγματική σοφία…

Ο συνταγματικός πολιτισμός μιας χώρας αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό τμήμα του γενικότερου πολιτισμικού κεκτημένου της. Και ειδικά, βέβαια, του πολιτικού πολιτισμού της… ​Εύλογα, λοιπόν, και ο συνταγματικός λόγος που αρθρώνεται στη χώρα μας, κυρίως δε η πολιτική «σοφία και σωφροσύνη», οι