ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Γιατί Δημοκρατική Αριστερά

Γιατί Δημοκρατική Αριστερά

Η ενασχόληση με την Αριστερά είναι μια δύσκολη αλλά και γοητευτική υπόθεση. Ιδιαίτερα για την δημοκρατική, μεταρρυθμιστική, ευρωπαϊκή και υπεύθυνη Αριστερά είναι ακόμα πιο δύσκολη. Μια διαρκής διαδικασία όσμωσης ιδεολογικών αναφορών, πολιτικών προτάσεων και προσωπικής δημιουργίας. Μια περιπέτεια με πρωταρχικό