ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΑΣ

Πολιτικός πολιτισμός ευθύνης - Για να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον

Πολιτικός πολιτισμός ευθύνης - Για να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον

Ο ανταγωνισμός των πολιτικών δυνάμεων των τελευταίων ετών, χαρακτηρίστηκε από μία άγονη αντιπαράθεση. Μία αντιπαράθεση η οποία αφενός συσκότιζε πολλές φορές, κρίσιμα στοιχεία και χαρακτηριστικά της

Nα αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα - Για να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον

Nα αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα - Για να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον

Τέσσερα χρόνια ζούμε στον αστερισμό της Οικονομικής Κρίσης.  Βιώνουμε ο καθένας αλλά και όλοι μαζί μία σκληρή πραγματικότητα, με μία πρωτοφανή υποβάθμιση της  ζωής μας. Στην