ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Το Σύνταγμα επιβάλλει την κριτική των αποφάσεων

Το Σύνταγμα επιβάλλει την κριτική των αποφάσεων

Οι «υπερασπιστές» της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας συστρατεύονται στη θέση ότι η κριτική και ο κοινωνικός έλεγχος του δικαιοδοτικού έργου υπονομεύουν τη δικαιοσύνη και αποτελούν πράξεις νομικά και πολιτικά απαράδεκτες. Ανεξάρτητα από