ΗΛΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Το κόστος της αδράνειας

Το κόστος της αδράνειας

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα πληρώνει το κόστος της αδράνειας. Διαφορετικά, πληρώνει το γεγονός ότι δεν αντιλήφθηκε ότι σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται η στασιμότητα συνεπάγεται οπισθοδρόμηση. Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου  αιώνα, η χώρα πέτυχε πολλά,

Υπάρχει τρίτη εναλλακτική διέξοδος;

Υπάρχει τρίτη εναλλακτική διέξοδος;

Μεταξύ των προτάσεων διεξόδου από την κρίση υπάρχουν δύο διακριτοί πόλοι που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και συνεκτικότητα, αν και πλήρως ετερόκλητοι, διαφορετικής πολιτικής θεώρησης και ενδεχομένως σκόπευσης. Η πρώτη είναι grosso modo η ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική. Η δεύτερη

Το τέλος της πολιτικής ρητορικής

Το τέλος της πολιτικής ρητορικής

Από το 2010 και έπειτα ο δημόσιος διάλογος στη χώρα προσανατολίστηκε στον εντοπισμό προβλημάτων και στρεβλώσεων που κατέστησαν μη βιώσιμο το οικονομικό και πολιτικό μοντέλο της μεταπολίτευσης. Υπήρξαν διαφορετικές οπτικές, που κατέστησαν αναπόφευκτη μια διαρκή αντιπαράθεση σχετικά με