ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης

Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης

Στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς για τη χώρα μας, την εποχή του Μνημονίου, όπως θα μείνει γνωστή, ως μόνη διέξοδος από την οικονομική και συνακόλουθα δημοσιονομική κρίση απομένει η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την