ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Προς ένα νέο οικονομικό δόγμα (?)

Προς ένα νέο οικονομικό δόγμα (?)

Μια από τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης είναι η επίδραση της στον τρόπο σκέψης και προσέγγισης πάνω σε βασικές ιδέες που επικράτησαν τις τελευταίες δεκαετίες. Τα ζητήματα φορολόγησης και άσκησης μιας διαφορετικής δημοσιονομικής πολιτικής, υποστηρικτικής της ανάπτυξης,