ΘΑΝΟΣ ΠΑΤΣΕΛΟΣ

Έχω μια ιστορία να σεβαστώ και έναν αγώνα να δώσω μαζί σας

Έχω μια ιστορία να σεβαστώ και έναν αγώνα να δώσω μαζί σας

Αναμφισβήτητα βιώνουμε μια επιβεβλημένη οικονομική και κοινωνική κρίση δίχως προηγούμενο. Δεν υπάρχουν τα περιθώριο να επαναπαυθούμε σε μια σωστή διάγνωση του κακού. Είναι επιτακτική η ανάγκη