ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Τι κόμμα θέλω να φτιάξουμε

Τι κόμμα θέλω να φτιάξουμε

«Το έθνος ωρίμασε αρκετά την τελευταία δεκαετία. Δεν παραδέχεται πια τους πολιτικούς ως ασύδοτους ‘αρχηγούς’ με την παλιά κοτζαμπάσικη έννοια, ως ένα είδος φεουδάρχες που μεταχειρίζονται το Κράτος σαν ένα απλό μέσο κομματικής επικρατήσεως. Τους θεωρεί όργανά του εντεταλμένα, υπαλλήλους