ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Περί μεταρρυθμίσεων

Περί μεταρρυθμίσεων

Ίσως η πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη φράση σε κάθε δημόσια ή/και ιδιωτική συζήτηση των τελευταίων ετών για την ελληνική οικονομία είναι η προώθηση των «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Οι μεταρρυθμίσεις και δη οι λεγόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τείνουν να εξελιχθούν σε ερμηνευτικό παράγοντα κάθε