ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Η λάθος απάντηση στο λάθος σύστημα...

Η λάθος απάντηση στο λάθος σύστημα...

Οι δύο περίπου αιώνες που μας χωρίζουν από τις πρώτες τοποθετήσεις του Μαρξ και ένας αιώνας περίπου από τις προσπάθειες του Λένιν καθώς και όσα μεσολάβησαν από τότε αποτελούν σίγουρα πλεονέκτημα για να κρίνουμε τους φορείς που επιχείρησαν