ΒΙΚΗ ΜΑΤΣΙΚΑ

Δύο μέτρα και δύο σταθμά από τη Γερμανία στο θέμα της μετανάστευσης

Δύο μέτρα και δύο σταθμά από τη Γερμανία στο θέμα της μετανάστευσης

Προσφάτως  παρουσιάστηκε στο Βερολίνο, σε συνέντευξη τύπου,  ένα κείμενο ειδικών από διάφορα γερμανικά υπουργεία , με τίτλο «Νομικά ζητήματα και προκλήσεις σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων