ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Γιατί πρέπει να φύγει το ΔΝΤ...

Γιατί πρέπει να φύγει το ΔΝΤ...

Το ΔΝΤ πρέπει να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής για λόγους οικονομικούς, θεσμικούς και πολιτικούς. Κατά την πρώτη φάση της κρίσης, το 2010, η συμμετοχή του είχε κριθεί απαραίτητη επειδή θεωρούσαν ότι η Ευρωζώνη δεν επιτρεπόταν να