Ετικέτα: έτος

Η κρίση στην πόρτα της Θέμιδας

Πλήττεται το δικηγορικό επάγγελμα

SOS  εκπέμπει το δικηγορικό σώμα που στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο τόσο στη σύνταξη των συμβολαίων, όσο και στις παραστάσεις τους στα ακροατήρια.