Ετικέτα: αδράνεια

Το κόστος της αδράνειας

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα πληρώνει το κόστος της αδράνειας. Διαφορετικά, πληρώνει το γεγονός ότι δεν αντιλήφθηκε ότι σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται η στασιμότητα συνεπάγεται οπισθοδρόμηση. Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου  αιώνα, η χώρα πέτυχε πολλά,