Ετικέτα: βιοντίζελ

Η Γερμανία έχει από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις βιοκαυσίμου στην «Γηραιά Ήπειρο»

Το βιοντίζελ, ως εναλλακτική λύση καυσίμου, συμβάλλει στη μείωση των ρύπων

Η παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διπλασιάστηκε από το 2008 μέχρι και σήμερα. Υπολογίζεται

Στο δήμο Νεάπολης Συκεών

Σχολική θέρμανση με βιοντίζελ από τηγανόλαδα

Τετρακόσια πενήντα λίτρα βιοντίζελ που έχει παραχθεί από υπολείμματα τηγανόλαδου, έπειτα από την ενεργειακή αξιοποίησή του, θα αποτελέσουν την πηγή θέρμανσης των 30 νηπίων που φιλοξενούνται