Ετικέτα: διαζύγιο

Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου *

Επαύξηση περιουσίας συζύγου κατά τον γάμο με προσωπική εργασία. Υπολογισμός και απόδοση αυτής μετά την λύση του γάμου

Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου

Το 15% των διαζυγίων συνοδεύεται από έντονες συγκρούσεις

Ο θεσμός της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για το διαζύγιο - Υπέρ και κατά

Νέους δρόμους επίλυσης οικογενειακών διαφορών, οι οποίες συχνά βλάπτουν τις παιδικές ψυχές, φαίνεται να ανοίγει