Ετικέτα: διεύρυνση

Οι οπτικές μιας «διεύρυνσης»

Αντί προλόγου δύο διαπιστώσεις. Πρώτη, ο πολιτικός χρόνος τρέχει με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές του πρόσφατου παρελθόντος, κάτι που καθιστά επιτακτικές τις άμεσες λήψεις αποφάσεων. Δεύτερη, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, οι