Ετικέτα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Μία διετία ζωής έχει το ασφαλιστικό

Δυο χρόνια ζωής δίνει στο ασφαλιστικό μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία διαπιστώνει ότι οι περικοπές των συντάξεων και συνολικότερα οι κόποι των συνταξιούχων πήγανε στράφι.

Τί; Μόνο τόσοι οι άνεργοι;

Τί; Μόνο τόσο; Και 50% μπορεί να φτάσει. Για την ανεργία ο λόγος και τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ότι το ποσοστό των ανέργων μπορεί να φτάσει στο 34% έως το 2016! Εάν και εφόσον συνεχιστεί αυτή η