Ετικέτα: Καρδίτσα

Η ωμή πλίνθος, το κύριο κατασκευαστικό υλικό για 8.000 χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του '50

Τα πλινθόκτιστα σπίτια στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δεσπόζουσα θέση στην κατασκευή των κατοικιών και άλλων κτισμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, και