Ετικέτα: οδήγηση

Έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ημερήσιας υπνηλίας και κόπωσης σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες οδηγούς

«Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν µία παγκόσµια µάστιγα. Στην Ελλάδα όµως, το πρόβληµα της οδικής