Ετικέτα: Σαν σήμερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

Αποτελεί το δεύτερο σπουδαιότερο πέρασμα στον κόσμο για τις θαλάσσιες μεταφορές ύστερα από τη Διώρυγα Σουέζ. Η Διώρυγα του Παναμά είναι ένα τεχνικό θαύμα που περιλαμβάνει ανισοϋψείς δεξαμενές μέσω τον οποίων ενώνονται ο Ατλαντικός με τον Ειρηνικό ωκεανό, το οποίο άρχισε