Ετικέτα: συναισθήματα

Τι λένε οι έρευνες

Τα σκυλιά... καταλαβαίνουν τι λέμε

Τα σκυλιά δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στα συναισθήματα που «βγαίνουν» από τη φωνή μας. Ακούν αν ο τόνος της φωνή μας είναι φιλικός ή εχθρικός, πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει ο τόνος μας, ακόμη