Ετικέτα: Θεσσαλονίκη

Δήμος Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμός για 764 θέσεις στάθμευσης σε 20 χώρους

Επτακόσιες εξήντα τέσσερις θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες για τους πολίτες, πρόκειται να διαμορφώσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την