ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

BRAKE EVEN ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ

Οι εταιρείες του ΟΑΣΑ τείνουν να εμφανίσουν brake even στα αποτελέσματα τους, δείχνοντας  πως μια επιχείρηση  μπορεί να αποφέρει κέρδη ή αν μη τι άλλο να μην τη συντηρεί ο Έλληνας φορολογούμενος.