ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Αλλαγές στην Golden Visa

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Ρυθμίσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των φορολογουμένων

Ρυθμίσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, την αξιοποίηση της σύγχρονης

Στην Βουλή τις επόμενες ώρες το φορολογικό νομοσχέδιο

Κατατίθεται μέσα στις επόμενες ώρες στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής,