ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι δήμαρχοι της χώρας οι οποίοι καταγγέλλουν ότι ο συνδυασμός κατάρρευσης του κεντρικού μηχανισμού του κράτους και παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου έχει καταστήσει εκρηκτικά τα ήδη μεγιστοποιημένα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν.