ΥΓΕΙΑ

Αρκετοί άνθρωποι φαίνεται ότι γενικότερα στη ζωή τους άλλα λένε και άλλα κάνουν...

Το τι θεωρείται ελκυστικό στο άλλο φύλο αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου

Τι βρίσκουν άνδρες και γυναίκες ελκυστικό στο άλλο φύλο; Οι γυναίκες αξιολογούν συνήθως υψηλότερα