ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή

Eρώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών

Nα ενημερωθεί η Βουλή για τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ πληρούν τους όρους ασφαλούς διέλευσης,