ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

KENTΡΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - PANDOLFINI & ΣΙΑΤΕΡΛΗ Α.Μ.Κ.Ε

H έκθεση "Αρχείο σε Κίνηση" συνεχίζεται μέχρι τις 28 Ιανουαρίου στην έδρα του ΚΧΑ στο χώρο τέχνης EΤCH INK

Μέσα στα χρόνια της ενεργού δραστηριότητάς του και της προώθησης της χαρακτικής γλώσσας στην