ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες

Attica Bank: Γρήγορα η εξυγίανση

Την αποφασιστικότητά της υπογραμμίζει η νέα διοίκηση.

Την αποφασιστικότητα της νέας διοίκησης να προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εξυγίανση της Attica Bank, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του κοινού ελέγχου ΕΚΤ - ΤτΕ, υπογραμμίζεται σε επιστολή της τράπεζας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της Κεφαλαιαγοράς, τονίζει ότι σε ό,τι αφορά τα ευρήματα του ελέγχου για τις αδυναμίες εσωτερικής διακυβέρνησης προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές αλλαγές που –σύμφωνα με την ΤτΕ– «αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Αττικής». Πλέον, τονίζεται στην απάντηση, το Δ.Σ. της τράπεζας απαρτίζεται από άτομα με εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο επιχειρηματικό μοντέλο η τράπεζα «πρόκειται να προβεί στη σύνταξη νέου επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά και τα αποτελέσματα ενεργειών που θα υλοποιηθούν σύντομα, όπως, ενδεικτικά, το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου».

Για το ζήτημα της αύξησης κεφαλαίου σημειώνεται ότι «σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, ποσόν ύψους 55,7 εκατ. ευρώ που αφορά στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κρίνεται ότι έχει χρηματοδοτηθεί άμεσα ή έμμεσα από την τράπεζα. Μη προσμέτρηση του εν λόγω ποσού στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση από 18,66% (Δεκ. 2015) σε 17%. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει επιβληθεί στην τράπεζα σχετική υποχρέωση.»

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο, υπογραμμίζεται ότι «η τράπεζα έχει ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της έκθεσής της σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έχει εισαγάγει αλλαγές στη διαδικασία πιστοδοτήσεων, έχει δημιουργήσει μονάδα που επικεντρώνεται στην παρακολούθηση πιστοδοτήσεων με ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου, ενώ πρόκειται να αναβαθμίσει τις διαδικασίες σχηματισμού προβλέψεων και τιμολόγησης των δανείων της».

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.