Ετικέτα: νοσοκομεία

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τους κομματικούς διορισμούς στα νοσοκομεία

«Το πτυχίο, βασική προϋπόθεση για τους διοικητές των νοσοκομείων»

Βασική προϋπόθεση για τους διοικητές των νοσοκομείων ήταν το πτυχίο, επίσης σε ποσοστό 72%